CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THÀNH VIÊN TẠI HỌC DỄ

Với phương châm xây dựng một mạng xã hội lớn về giáo dục trực tuyến chất lượng nhất Việt Nam, Học Dễ hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật những thông tin mà thành viên đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cam kết sử dụng những công nghệ bảo mật thông tin tốt nhất nhằm đảm bảo thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

 

Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Học Dễ sẽ nhận được thông tin của các thành viên như sau:

Thông tin đăng kí thành viên, bao gồm:

Thông tin chung: tên đăng nhập, email, tên hiển thị, hình đại diện.

Thông tin cá nhân (theo quy định về mạng xã hội tại Thông tư 09/2014/TT-BTTTT): Họ và tên thật, giới tính, điện thoại, địa chỉ thật, ngày sinh, thông tin CMTND/hộ chiếu (hoặc thông tin của người giám hộ nếu chưa có CMTND/hộ chiếu).

Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ:

Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin đưa ra, qua điện thoại, email hoặc trên website.

Thông tin khi thành viên tham gia các cuộc thi, sự kiện trên hocde.vn.

Thông tin lịch sử giao dịch thành viên thực hiện trên Học Dễ.

Sử dụng thông tin

Học Dễ có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của thành viên cho mục đích chăm sóc, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Học Dễ, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của các thành viên.

Học Dễ có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ thành viên tham gia Học Dễ tốt hơn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai. Thông tin của thành viên gửi cho chúng tôi chỉ do nhân viên của Học Dễ quản lý và sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin cho quý khách.

Học Dễ không sử dụng thông tin của thành viên vào mục đích bất hợp pháp.

Học Dễ được quyền cung cấp thông tin của các thành viên cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

Chúng tôi được thành viên tham gia chấp thuận.

Dịch vụ do Học Dễ cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

Theo các quy định của pháp luật, theo trát lệnh, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý.

Chúng tôi thấy rằng hành vi của thành viên vi phạm các quy định hướng dẫn của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Học Dễ.

Mọi thông tin cá nhân của thành viên sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Quy chế hoạt động và Chính sách bảo mật của Học Dễ.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi thông tin trên website và chính sách bảo mật. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của thành viên, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho thành viên.

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI HỌC DỄ


 

Điều 1: Đăng kí tài khoản

Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ Học Dễ.

Người Sử Dụng có thể dùng các tài khoản như: tài khoản Facebook, Gmail hoặc các tài khoản khác được phép để truy cập Học Dễ. Người Sử Dụng nên cập nhật, hoàn thiện thông tin tài khoản Học Dễ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Người Sử Dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Học Dễ sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Học Dễ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh cho Người Sử Dụng.

Một số tính năng của Học Dễ yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng Học Dễ với các tính năng thông thường.

Điều 2: Nội dung dịch vụ

Dịch vụ hỏi đáp: Học Dễ cung cấp mạng xã hội để Người Sử Dụng có thể đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi và thảo luận với Người Sử Dụng khác thuộc phạm vi kiến thức phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

Học Dễ cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi công cụ chat bao gồm chat bằng kí tự, hình ảnh.

Học Dễ cho phép người dùng truy cập và sử dụng sản phẩm trên trên website hoặc/và trên các ứng dụng trên điện thoại Android, IOS.

Điều 3: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên Học Dễ.

Khi sử dụng sản phẩm Học Dễ, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Học Dễ nhằm mục đích:

Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Học Dễ nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Học Dễ.

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Học Dễ.

Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Lợi dụng dịch vụ Học Dễ để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Học Dễ dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Học Dễ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của.

Lợi dụng Học Dễ để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Học Dễ.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Học Dễ bằng văn bản.

Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của Học Dễ. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Học Dễ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Học Dễ bằng văn bản.

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Học Dễ xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Học Dễ.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Học Dễ.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Học Dễ.

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của Học Dễ.


 

Điều 4: Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người Sử Dụng

Nguyên tắc

Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Học Dễ sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

Hình thức xử phạt khóa tài khoản Học Dễ có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản Học Dễ.

Nếu tài khoản Học Dễ bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

Mọi quyết định đưa ra bởi Học Dễ là quyết định cuối cùng và không thể bàn cãi.

Các hành vi vi phạm của Người Sử Dụng không được liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, Học Dễ có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận này.

Các hình thức xử phạt:

Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày cộng phạt hành chính.

Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 30 ngày cộng phạt hành chính.

Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.


 

Top of Page