Học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của Walt Disney

Thứ 4, 02/11/2016 09:12AM

"Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm việc" là một trong những câu nói nói tiếng của nhà làm phim hoạt hình đại tài Walt Disney (5/12/1901-15/12/1966).

Lời dịch

Câu 2

Dịch

Câu 3:

Dịch 

Câu 4

Dịch

Câu 5

Dịch


Top of Page