Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập số: 0101794729
do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20 tháng 04 năm 2015